Els centres

Totes les nostres escoles estan autoritzades pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat i compleixen amb la normativa vigent.
Totes les nostres aules disposen de llum natural!
Código de educacion 08074987