Entorn familiar

El seu propi aprenentatge

Petits moments

Educadores

La nostra escola pretén donar eines a l´infant perquè el seu desenvolupament el permeti conèixer el món en que viu, que l´entengui i a més tingui una capacitat crítica davant d´aquest. Volem ajudar als infants a desenvalupar-se harmònicament per a ser persones felices.
D’on sorgeix el nostre projecte?
Els canvis esdevinguts en la societat en els darrers anys i el nou paper de la dona en aquesta, ha produït que ben aviat pares i mares hagin de trobar un espai per als seus infants amb la finalitat de reincorporar-se a la vida laboral.

Aquest fet produeix una gran angoixa, ja que els pares tenen por de no trobar el lloc adient, i és on comencen a sorgir els dubtes i les pors: com tractaran el meu fill/a, les instal•lacions, com seran les mestres, estarà ben atès…

Aquests dubtes també han estat compartits per un grup de mares i mestres que han decidit crear un espai educatiu on trobar tot allò que els fa sentir segures, un lloc on hi ha tot el que els fa estar convençudes de què els seus fills i filles tenen el necessari a nivell material i humà.

D’aquesta inquietud va néixer «L’Escola Bressol El Galli la Gallina Badal» (codi 08074987) reconegudes pel Departament de la Generalitat.

Per tant…

El Gall i la Gallina és una escola viva no confessional, pluralista i coeducadora. El nostre projecte està basat en l’infant com a centre de tota activitat i aprenentatge, on l’equip educatiu ofereix les eines per avançar amb llibertat i on les famílies tenen un paper molt important. Sen se fer cap distinció de caire religiós, ètnic o sexual.